Archiwum tekstów

Humaniora Czasopismo Internetowe

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 1 (37)/2022
 

Artykuły

Wstęp

Stanisław Obirek
Fraktalna interpretacja religijnej różnorodności

Zbigniew Drozdowicz
Kartezjański obraz Boga i nieba. Kontrowersje

Marcin Lisiecki
Does myth have to be old? Philosophical reflection on myth

Ewelina Berdowicz
Prophetic ministry in Poland. Spiritual encounters among Charismatics

Jacek Sieradzan
Sokrates populista

 

Noty o autorach

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 4 (36)/2021
 

Artykuły

Wstęp

Józef Baniak
Eklezjalne dogmaty wiary katolickiej w świadomości dorosłych katolików polskich z przełomu wieków

Zdzisław W. Puślecki
Od kapitalizmu informacyjnego do kapitalizmu inwigilacyjnego

Marcin Wnuk
Rola satysfakcji z pracy oraz przywiązania do organizacji dla zamiaru jej opuszczenia. Weryfikacja modelu

Juliusz Iwanicki
Cyfrowy kult przodków – aplikacja Deep Nostalgia jako nowa forma mediatyzacji pamięci religijnej

Diana Oboleńska
Wychowanie przez estetykę. Idea antropozoficzna w wybranych dziełach Karola Homolacsa

 

Recenzje

Janusz Mariański
Sakroturyzm jako nowa forma turyzmu [Cyprian Rogowski, Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium interdyscyplinarne]

 

Noty o autorach

Contents

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 3 (35)/2021

 

Artykuły

WSTĘP

ANNA WALCZAK
Ciało i cielesność – ku doświadcze(a)niu egzystencjalnemu

WITOLD P. GLINKOWSKI
Cielesność w obrębie dramatu ludzkiego istnienia

BEATA PRZYMUSZAŁA
Krzątanina Brach-Czainy – myślenie ciałem. Między metaforą a wiedzą

MAŁGORZATA KRAKOWIAK
Józef Czapski: ciało – osoba – twarz

TOMASZ GRUSZCZYK
Ciało, gest, literatura

ALEKSANDRA IRENA KAROŃ
Matematyczne ciało. Wprowadzenie do teorii matematyki ucieleśnionej

Recenzje

JÓZEF  BANIAK
Księdza Profesora Janusza Mariańskiego wkład w rozwój metod i technik badań w socjologii religii i socjologii moralności [Janusz Mariański, Socjologia religii i socjologia moralności – kwestionariusze ankiet i wywiadów]

 

NOTY O AUTORACH

CONTENTS

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 2 (34)/2021

 

Wstęp

Artykuły

Małgorzata Jankowska
Kulturoznawcze badanie intertekstualnych gier z kanonem. Propozycje teoretyczno-metodologiczne

Antoni Torzewski
Możliwość religii w obliczu współczesnego pluralizmu

Sławomir Sztajer
Udawanie i zabawa jako formy zaangażowania religijnego

Zbigniew Drozdowicz
Od spekulatywnego humoryzmu do eksperymentalnego fizjologizmu

Damian Kokoć
Filozofia arabska, islamska czy muzułmańska? Kilka uwag terminologicznych
  
                    

Forum dyskusyjne

Sergiusz Anoszko
Monastycyzm w świecie duchowości ponowoczesnej. Organizacja Morska zakonem religijnym Kościoła scjentologicznego  
      

                                    

Noty o autorach

Contents

 

 


 

 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 1 (33)/2021

 

Artykuły

Wstęp

Zbigniew Drozdowicz
Oblicza ezoteryzmu

Ks. Marek Sołtysiak
De revolutionibus Mikołaja Kopernika a doktryna podwójnej prawdy

Tomasz Kupś
Idea Boga w późnych pismach Immanuela Kanta

Janusz Mariański
Petera L. Bergera przejście od teorii sekularyzacji do teorii desekularyzacji

Józef  Baniak
Parafia rzymskokatolicka w świadomości młodzieży polskiej przełomu wieków. Badania socjologiczne z lat 1988–2018

Forum dyskusyjne

Katarzyna Rosiak
Wizerunek masonerii jako organizacji satanistycznej na przykładzie publikacji Feliksy Eger

Recenzje

Józef  Baniak
Elementarne pojęcia, problemy i zagadnienia socjologii religii, socjologii moralności, socjologii wartości i norm w ujęciu ks. prof. Janusza Mariańskiego [Janusz Mariański, Aforyzmy, myśli, sentencje i refleksje socjologiczne (Religia – Kościół – moralność – wartości – godność ludzka – sens życia)]

Noty o autorach  

Contents

 

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 4 (32)/2020

 

Artykuły

WSTĘP

MARIA LOMPE, CEZARY WICHER
Materiality of visuality. About relationships and transformations of visuality and politics

MARIANNA MICHAŁOWSKA
New materialism in art “new stones” in art@science discourse

JACEK ZYDOROWICZ
The iconosphere of contemporary terrorism in the perspective of visual arts

DOMINIKA DEPCIK
Nieczytelność i nieprzezroczystość. Dwa wymiary wizualności tekstu

JAN P. HUDZIK
Nowa filozofia mediów w Niemczech

Forum dyskusyjne

STANISŁAW OBIREK
Rosja i Polska. Historia miłosnej wrogości

Recenzje

MAREK BŁASZCZYK
Filozofia i życie [Bohdan Dziemidok, Filozofia i sztuka życia]

 

NOTY O AUTORACH

 

CONTENTS

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 3 (31)/2020

Artykuły

WSTĘP

MONIKA OLIWA-CIESIELSKA
Teoretyczne ujęcia i egzemplifikacje wykluczenia społecznego
        

RYSZARD CICHOCKI
Functions of natural sciences and the functions of social sciences 
            

KRZYSZTOF BONDYRA
Kształcenie zawodowe w rzemiośle osób z niepełnosprawnością
       

PETR FABIÁN
Ochrona dzieci – praktyczne doświadczenia ze wsparciem dla rodzin dysfunkcyjnych w Czechach
        

ZBIGNIEW FORMELLA
Samobójstwo i zachowania ryzykowne młodzieży. Analiza zjawisk w świetle założeń biopsychoekologicznych

MARCIN WNUK
Skala Zaufania do Przełożonego jako narzędzie do mierzenia zaufania do menedżerów
        

Forum dyskusyjne

JACEK SIERADZAN
Szaleństwo jako norma. Antynomizm w działaniu żołnierzy, mafii, państw i korporacji 
       
 

Recenzje

TOMASZ BŁASZCZYK
Wokół posmoleńskich fenomenów medialnych – diagnozy interdyscyplinarne. [Jacek Dziekan, Od rytuału do konfliktu. Mediatyzacja żałoby posmoleńskiej] 
   

NOTY O AUTORACH

 

CONTENTS

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 2 (30)/2020

Artykuły

WSTĘP

ZBIGNIEW DROZDOWICZ
Kontrowersje wokół deizmu

ANTONI SZWED
Matthew Tindal i redukcja chrześcijaństwa do religii naturalnej
        

ROBERT WARCHAŁ
Animus et conscientia – gnozeologiczne przesłanki Augustyńskiej aksjologii
        

ANTONI TORZEWSKI
Sources of the Possibility of the Contemporary turn towards Religion
        

ŁUKASZ CZAJKA
Ocal siebie, aby ocalić świat – filozofia Małego Księcia

MAGDALENA GRABIAS
Droga, podróż, wędrówka w Tylko kochankowie przeżyją Jima Jarmuscha
        

Recenzje

MAREK BŁASZCZYK
Człowiek według Martina Heideggera [Remigiusz Lucjan Król, Analiza kategorii bycia i człowieka w koncepcji filozoficznej Martina Heideggera]
        

 

NOTY O AUTORACH

 

CONTENTS

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 1 (29)/2020

 

Preface

Papers

ZBIGNIEW DROZDOWICZ
Portrayals and Appraisals of Puritans and Puritanism

STANISŁAW OBIREK
John Locke at the Polish Brothers school

LIUDMYLA FYLYPOVYCH
Ukraine as a center of contemporary global religious confrontation:
Constantinople – Rome – Moscow

EWELINA NYSKE
Limbic system hyperactivity and the phenomena of spiritual awakenings.
Confronting the supernatural through the neural networks 
       

SŁAWOMIR SZTAJER
Enlightenment philosophy and skepticism

PAWEŁ PRUSKI
Probabilistic kingdom – problem of objectivity in contemporary science
        

University Lectures

DAVID ENGELS
On the Way to Empire?

 

ABOUT THE AUTHORS

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 4 (28)/2019

Artykuły

WSTĘP
Filozofia  XVII wieku – wielkie osobowości

KS. MAREK SOŁTYSIAK
Próba przezwyciężenia doktryny podwójnej prawdy przez Galileusza

TOMASZ STEGLIŃSKI
Medycyna kartezjańska – jej cele i uwarunkowania

ZBIGNIEW DROZDOWICZ
The “naturalism” of Descartes and the naturalism of the “Cartesians”
 

ADAM GRZELIŃSKI
Pojęcie ciała. Stanowisko Johna Locke’a

JOANNA USAKIEWICZ
Filozoficzne i teologiczne podstawy argumentacji na rzecz edukacji kobiet w Occasional Thoughts Damaris Masham

 

Forum dyskusyjne

STANISŁAW OBIREK
Postsekularny niepokój

 

NOTY O AUTORACH 

 

CONTENTS

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 3 (27)/2019

Artykuły

WSTĘP

ADAM ŚWIEŻYŃSKI
Historia divina i historia naturalis w myśli Judy Loewa

KS. JANUSZ NAWROT
Biblijne argumenty ad absurdum świadectwem prawdziwości wiary chrześcijańskiej

ANTONI TORZEWSKI
Religia a rozum w świetle filozofii Gianniego Vattimo

KS. JĘDRZEJ MACHALSKI
Korelacje między religijnością a poczuciem sensu życia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu w świetle koncepcji Viktora E. Frankla i Dirka Hutsebauta

WOJCIECH POŁEĆ
Czyżby przedwczesny krzyk Minerwy? O renesansie syberyjskiego szamanizmu

MAGDALENA LARA
Wiara i krew. Porównanie treści religijnych w komiksach „Jan Hardy. Żołnierz Wyklęty" i „Polski Superbohater Biały Orzeł. Kroniki konfliktu"

Recenzje

MATEUSZ KARAŚ
Sieć boga Indry. W obronie integralności hinduizmu
[Rajiv Malhotra, Ingra’s Net. Defending Hinduism’s Philosophical Unity]

 

BARTOSZ KIRCHNER
Filozofia człowieka Paula Ricoeura jako sposób na obronę współczesnej podmiotowości
[Adriana Warmbier, Tożsamość, narracja i hermeneutyka siebie. Paula Ricoeura filozofia człowieka]

 

ALEKSANDRA F. MICHALSKA
Czasu nie ma i nie będzie

[Henryk Paprocki, Czas. Eseje o wieczności]
 

EMILIA STACHOWSKA
Mitologia codzienności, kebab i Adam Małysz
[Marcin Napiórkowski, Mitologia współczesna]

 

NOTY O AUTORACH

CONTENTS

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 2 (26)/2019

Artykuły

WSTĘP
Prawda w kulturze

PRZEMYSŁAW ROTENGRUBER
W poszukiwaniu prawdy w naukach o kulturze

TOMASZ MICHALUK
AAAprawda. Telemetria prawdy

FRANCISZEK CHWAŁCZYK
Techniczna konstrukcja/odkrywanie prawd (1): Odkrycie Talesa i miary średniowieczne

FRANCISZEK CHWAŁCZYK
Techniczna konstrukcja/odkrywanie prawd (2): Martyngał Kartezjusza i miary SI (metr)

AGNIESZKA DODA-WYSZYŃSKA
Intencjonalność badacza kultury w poszukiwaniu prawdy (dominujący fantazmat)

SAMUEL MARUSZEWSKI
W poszukiwaniu prawdy współczesnych nauk humanistycznych. Wytwarzanie wnętrza poprzez projektowanie siebie

 

NOTY O AUTORACH

 

CONTENTS

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 1 (25)/2019

 

INTRODUCTION

Papers

JUMANA MUSSA
“The Mirror Crack’d”: Representation of Characters  in Terry Pratchett’s Witches Abroad

GAIDA KHATIB
The evolution of feminist literature in the Arab world
   

EDITH SHAMIR-TIXELL
Volunteering in Israel – mobilized culture or norm

HILA NADAV CARMEL
The Laws of Niddah as a Means of Controlling Female Sexuality

LILIA ROSENFELD
End-of-Life care: advanced care planning, euthanasia and suicide

OR  ANAT ELIMELECH RAISKIN
ISIS’s use of cyberspace – furthering the organization’s goals utilizing new media

 

ABOUT THE AUTHORS

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 4(24)/2018

 

Artykuły

WSTĘP

ANNA WALCZAK
Śmierć w nurtach życia - impresje na temat nie-obecności

JOANNA NOWIŃSKA SM, KONRAD JAWORECKI CM
Clou historii zbawienia w Orient Expressie. Mistrzowskie ujęcie dylematów religijnych w najnowszej ekranizacji powieści Agathy Christie
   

MAŁGORZATA KRAKOWIAK
„Śmierć pochłonięta przez życie”. Jan Józef Szczepański i śmierć – raz jeszcze

JUSTYNA SZTOBRYN-BOCHOMULSKA
Literacki świat przeżyć wsparciem dla edukacji tanatologicznej.
Sprawozdanie z badań

Wykłady uniwersyteckie

BRANISLAV RADELJIĆ
Authoritarianism accepted: Contextualizing EU and Russian involvementin the Balkans

Forum międzynarodowe

ZBIGNIEW DROZDOWICZ
Différences et frontières entre le scepticisme et le criticism

NOTY O AUTORACH     

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 3(23)/2018

 

Wprowadzenie   

Artykuły

KRZYSZTOF BRZECHCZYN
From Proletarian Revolution to National Uprising.
An Overview of Conceptualizations of Polish Solidarność

SYLWIA JASKULSKA
O potencjale stanów przejściowych na przykładzie dorastania mi wchodzenia w dorosłość

TOMASZ GMEREK
Rozwijanie kompetencji językowych dzieci  z tubylczych mniejszości etnicznych. Wybrane przykłady z Kanady

JAREMA DROZDOWICZ
Splendid Isolation. Reframing National Identity Through Political Populism in Poland

Forum międzynarodowe

BEATA IWANICKA
Philosophy of experience and the problem of mothers with disabilities

JULIUSZ IWANICKI
Christian figures in Polish classical philosophy and postsecularism

NOTY O AUTORACH

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 2 (22)/2018

 

Artykuły

WPROWADZENIE

JAN GRZESZCZAK
Sybilia mówi nam święta. Przepowiednia w popkulturowym świecie

ŁUKASZ CZAJKA
Deusu w krainie bogów. Przedstawienia powstania na półwyspie Shimabara i prześladowań chrześcijan w anime

DAMIAN KOKOĆ
Religia i mitologia w polskiej piosence żeglarskiej

AGNIESZKA LADDACH
Czy religia dopuszcza progres kultury? Teologiczna kosmologia Aniołów w Ameryce Tony’ego Kushnera

ANETA OSTROWSKA
Grzech jako kluczowy moment „stawania się” człowieka w twórczości Sorena Kierkegaarda na przykładzie Pojęcia lęku

MAGDALENA BRYŁA
Homo cinematographicus i „świętość kina” – współczesna przestrzeń sacrum kultury popularnej

Recenzje

ŁUKASZ CZAJKA
Awangarda i komunizm [František Mikš, Czerwony kogut Picasso.
Ideologia a utopia w sztuce XX wieku. Od czarnego kwadratu Malewicza do gołąbka pokoju Picassa]

JAKUB K. ADAMCZEWSKI
Lynne Cameron, Penny McKay, Bringing creative teaching into the young learner classroom

Sprawozdania

AGNIESZKA NYMŚ-GÓRNA
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Rodzinność: współpraca, obojętność, rywalizacja?”

 

NOTY O AUTORACH

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 1 (21)/2018

 

WPROWADZENIE
Memy religijne w kulturze na przykładzie katolicyzmu

 

Artykuły

JULIUSZ IWANICKI
Od hierofanii do memofanii. Przemiany sacrum w kulturze chrześcijańskiej

JULIUSZ IWANICKI
Między historiozoficznymi krytykami a próbami estetyzacji kultury popularnej

JULIUSZ IWANICKI
Memy internetowe w kulturze popularnej. Charakterystyka zjawiska

JULIUSZ IWANICKI
Wybrane memy religijne. Semiologiczne studium przypadków

 

Forum międzynarodowe

ZBIGNIEW DROZDOWICZ
Tentative cartésienne de dépasser les limites et les faiblesses de l’imagination

SŁAWOMIR SZTAJER
Structure et dynamique de l’imagination religieuse

 

NOTY O AUTORACH

SPIS TREŚCI

CONTENTS

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 4 (20)/2017

WSTĘP

Artykuły

 

JÓZEF BANIAK
Obowiązkowa bezżenność i abstynencja seksualna księży rzymskokatolickich w wyobrażeniach i ocenach kobiet żyjących z księdzem we wspólnym związku

KAZIMIERZ KONDRAT
Podstawy dialogu międzyreligijnego w ujęciu analitykó
w

WŁODZIMIERZ WILOWSKI
Kilka uwag na temat źródeł ahinsy, jej przejawów, przeciwieństw i związanych z nią dylematów współczesności

RYSZARD CICHOCKI
Proces oddzielania badań stosowanych od badań podstawowych i jego konsekwencje dla nauk społecznych

MAGDALENA JAWORSKA-WOŁOSZYN
Psellosa epistoła do patriarchy Michała Kerulariosa

 

Sprawozdania

JULIUSZ IWANICKI
Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Religia a kultura popularna”

NOTY O AUTORACH

SPIS TREŚCI

CONTENTS

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 3 (19)/2017

WPROWADZENIE
ZBIGNIEW DROZDOWICZ
Oblicza Oświecienia

Artykuły

PRZEMYSŁAW SPRYSZAK
O Locke’owskim dowodzie na istnienie Boga

JULIUSZ IWANICKI
Rola filozofii Johna Locke’a w procesach sekularyzacji

BARBARA GRABOWSKA
Współczucie dla zwierząt jako element edukacji oświeceniowej – na przykładzie Johna Locke’a i Mary Wollstonecraft

JOLANTA ŻELAZNA
Idea postępu, pojęcie rozwoju. Kilka uwag i pytań

ZBIGNIEW DROZDOWICZ
Blaski i cienie Deklaracji praw człowieka i obywatela z 1789 roku

JACEK SÓJKA
O co można winić Adama Smitha? Uwagi o oświeceniowych źródłach współczesnej gospodarki

AGNIESZKA SZTAJER
XIX-wieczna filozofia reformy jako część projektu Oświecenia żydowskiego

SYLWIA WACHULAK
Orient w Oświeceniu. Polski kontekst

 

NOTY O AUTORACH

SPIS TREŚCI

CONTENTS

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 2 (18)/2017

WSTĘP

Artykuły

JULIUSZ IWANICKI
Mediatyzacja treści religijnych w kulturze internetowej i popularnej

TOMASZ TATAR
Problem zła i piekła w religijnej filozofii Mikołaja Bierdiajewa

ZBYSZEK DYMARSKI
Gdzie jest zło? Rola religii w lokalizacji zła w ujęciu Leszka Kołakowskiego i Józefa Tischnera

RAFAŁ KATAMAY
Dlaczego Bóg nie czyni zła? Problem zła metafizycznego i fizycznego w perspektywie chrześcijańskiego teizmu

MARIA MIDUCH
Żydowska apokaliptyka apokryficzna jako próba odpowiedzi na zło obecne w świecie

DAMIAN KOKOĆ
„Fundamentalizm religijny – normatywny projekt polityczny?

Sprawozdania

JULIUSZ IWANICKI
Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Religia a zło”

 

NOTY O AUTORACH         

SPIS TREŚCI

CONTENTS

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 1 (17)/2017

 

WSTĘP
Migracja jako problem kulturoznawczy
       

Artykuły

DOROTA GORZELANY
Malarstwo greckie na emigracji: Malarz Iksjona
       

SERGIUSZ LEOŃCZYK
Polskie osady włościańskie na Syberii na przełomie XIX-XX wieku.
Historia. Sytuacja obecna
      

JAREMA DROZDOWICZ
Antropologia edukacji w obliczu nowych wyzwań migracyjnych
       

LESŁAW KRZYŻAK
Tożsamość emigrantów polskich na przykładzie tworzenia kanonicznej struktury polskiej parafii personalnej w Budapeszcie
       

ALEKSANDRA WEJT-KNYŻEWSKA
Skutki emigracji zarobkowej Polaków do Niemiec w latach 2004-2014
       

AGATA KAŁABUNOWSKA
Stanowisko niemieckiej skrajnej prawicy wobec kryzysu migracyjnego
       

NATALIA KRAŚNIEWSKA
Integracja społeczna a tożsamość narodowa dzieci migrantów polskiego pochodzenia mieszkających w Berlinie
   

ZOFIA ANETA PIOTROWSKA-KRETKIEWICZ
Społeczno-kulturowe efekty migracji mieszkańców indiańskich społeczności rolniczych z meksykańskiego regionu la Huasteca hidalguense

MARZENA TROJANOWSKA
Myśl Feliksa Konecznego a kryzys migracyjny
       

WITOLD REPETOWICZ
Naród i terytorium Kurdów – wymiar egzystencjalny migracji
       

Recenzje i omówienia

WIESŁAW MAŁECKI
O nowych Niemcach, czyli migracje jako krytyka kultury [Herfried Münkler, Marina Münkler, Die neuen Deutschen. Ein Land vor seiner Zukunft]
       

ADAM DOHNAL
Bombaj, Doha, Poznań – w cieniu kryzysu migracyjnego

ADAM DOHNAL
Wielki smog w mieście Czyngis-Chana. Fotorelacja z mongolskiej zimy

 

NOTY O AUTORACH         

SPIS TREŚCI

CONTENTS

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 4 (16)/2016

WSTĘP
Szkolnictwo wyższe w procesie transformacji i modernizacji (2)

Artykuły

GRZEGORZ DZIAMSKI
Korekta. Akademie sztuk pięknych wobec reformy szkół wyższych

JACEK ZYDOROWICZ
Ikonologiczne inspiracje w badaniu kultury współczesnej

REMIGIUSZ CIESIELSKI
Problemy dotyczące badań ankietowych nad współczesną religijnością w Polsce

JAREMA DROZDOWICZ
Brunatna edukacja. Kultura, nauka i wychowanie w Trzeciej Rzeszy

AGNIESZKA CYBAL-MICHALSKA
Naukowiec w parametryzacyjnym spektaklu – między autentycznością a grą pozorów

MICHAŁ IWASZKIEWICZ
Wartość wyższego szkolnictwa niepublicznego jako profesjonalnego kształcenia zawodowego

AGNIESZKA WOCH-JUCHACZ
Wartość kształcenia zawodowego w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych  w Poznaniu – studium przypadku

 

Noty o autorach

 

Spis treści

Contents


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 3 (15)/2016

WSTĘP
Szkolnictwo wyższe w procesie transformacji i modernizacji (1)

Artykuły

ZDZISŁAW W. PUŚLECKI
Zależność między interaktywnym sposobem prowadzenia działalności innowacyjnej a efektywnością procesu innowacyjnego

MAREK KWIEK
Rosnąca konkurencja o zasoby: uniwersytety a inne instytucje sektora publicznego

MONIKA OLIWA-CIESIELSKA
Redefinicje tożsamości uniwersytetu i ich społeczne konsekwencje

JAN SUCH
Czy badania poznańskiej szkoły metodologicznej są nowoczesne?

GRAŻYNA MUSIAŁ
W poszukiwaniu prawdy i innych wartości naukowych w dorobku
metodologicznym Profesora Jana Sucha

JULIUSZ IWANICKI
Akademia „Artes Liberales” – współczesny model studiów interdyscyplinarnych i międzyuczelnianych
   

Forum dyskusyjne

ZBIGNIEW DROZDOWICZ
Czym był dogmatyzm filozoficzny i naukowy oraz kto był dogmatykiem?
    

Sprawozdania

BEATA IWANICKA
Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Religia a procesy społeczne”

 

Noty o autorach

Spis treści

Contents


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 2 (14)/2016

Artykuły

ZBIGNIEW DROZDOWICZ
La polémique contexte du principe de raison suffisante de Leibniz

ABRAHEEM ABU AJAJ
The relationship between polygamy and family functioning in the Bedouin population in the Negev Desert

KONRAD SZOCIK
Kognitywne i adaptacjonistyczne podejście do badań nad religią.
Krótki przegląd wybranych zagadnień

MARIA PLESKACZYŃSKA, JOLANTA PROCHOWICZ
Edukacja filozoficzna wobec wyzwań w(d)rażliwości

Forum dyskusyjne

ZBIGNIEW DROZDOWICZ
Czym był filozoficzny sceptycyzm i kto był sceptykiem?

Sprawozdania

JULIUSZ IWANICKI
Sprawozdanie z konferencji „Religia w czasie i przestrzeni”

 

Noty o autorach

Spis treści

Contents

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 1 (13)/2016

 

Wstęp
Andrzej Przyłębski
Florian Znaniecki jako człowiek, obywatel i twórca

Artykuły

Andrzej Przyłębski
Kulturalizm Znanieckiego w świetle kulturalizmu hermeneutycznego

Zdzisław Krasnodębski
Polacy – naród czy społeczeństwo? Rozważania w nawiązaniu do Floriana Znanieckiego

Grzegorz Pyszczek
Floriana Znanieckiego wizja reorganizacji kulturowej

Wiesław Ratajczak
Znaniecki poeta

Przemysław Rotengruber
Kultura jako przedmiot badań, kultura jako horyzont wartości. Pragmatyczny zwrot Floriana Znanieckiego

Krzysztof Łukasiewicz
Polak w Ameryce. Znaniecki i inni o kulturze amerykańskiej

Rafał Paweł Wierzchosław
Floriana Znanieckiego Społeczne role uczonych w kontekście współczesnego naukoznawstwa i socjologii wiedzy naukowej

Marcin Sieńko
Aktualność filozofii Floriana Znanieckiego

Piotr Cichocki
Znanieckiego teoria cywilizacji

Łukasz Czajka
Znaniecki jako krytyk ideologii bolszewickiej

 

Noty o autorach

Spis treści

Contents

 


Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 4 (12)/2015

 

Wstęp

Artykuły

Piotr Cichocki
The logic of making points by using exotic linguistic examples in the humanities and social sciences

Patryk Szaj
Absolutny Inny? Kilka dekonstrukcyjnych glos do Levinasa

Konrad Szocik
Intuicyjność ateizmu i pragmatyzm religii w świetle kognitywnych nauk o religii
 

Damian Kokoć
Islam a sekularyzacja. Kilka uwag historycznych
 

Anna Mazurek
Wpływ jediizmu jako fiction based religion na poszerzenie pojęcia religii

 

Forum dyskusyjne

Ludwik Kowalski
Feuds between theists and atheists

 

Noty o autorach

Spis treści

Contents


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 3 (11)/2015

 

Artykuły

Wstęp

Zbigniew Drozdowicz
Oświeceniowe racjonalności

Józef Baniak
Płodność małżeńska i model rodziny w wyobrażeniach i ocenach licealistów i studentów

Marcin Wnuk
Religijność a postawa wobec aborcji i eutanazji wśród studentów rehabilitacji i fizjoterapii

Dmitriy Panto
Kościół katolicki w Kazachstanie. Perspektywy rozwoju w XXI wieku

Damian Kokoć
Awerroistyczna doktryna podwójnej prawdy a współczesne dyskusje na temat relacji między nauką a wiarą

Damian Bębnowski
Religia jako instytucja oraz przedmiot badań historyczno-gospodarczych

Katarzyna Konik
Mistycyzm i nowa forma religijności Ayn Rand

 

Komunikaty naukowe

Barbara Jelonek
Przejawy prawne wolności religijnej w Japonii

 

Noty o autorach

Spis treści

Contents


Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 2 (10)/2015

 

Artykuły

Wstęp

Jarema Drozdowicz
Teaching the Other. The anthropology of education in the perspective of European cultural dilemmas

Michał Nowicki
Wychowanie w staropolskich szkołach jezuickich. Pomiędzy duchowością a świeckością

Marek Jedliński
Wschód – Zachód, sacrum – profanum. Perspektywizacja religijna przestrzeni w dyskursie konfrontacyjnym z Europą (na przykładzie wybranych koncepcji myślicieli rosyjskich)

Remigiusz Szauer
Hala sportowa jako nowe Jeruzalem. Socjologiczne ujęcie zjawiska spotkań religijnych w przestrzeniach hal widowiskowo-sportowych

Małgorzata Bogaczyk-Vormayr
Szaleństwo jako metafora. Interpretacja opowiadania Der Sandmann E.T.A. Hoffmanna

 

Komunikaty naukowe

Irena Windyga
Konwersja religijna jako doświadczenie biograficzne w najnowszych badaniach historyków nowożytności

 

Noty o autorach

Spis treści

Contents

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 1 (9)/2015

Artykuły

Wstęp

Roberto Franzini Tibaldeo
The meaning of life. Can Hans Jonas’s „philosophical biology” effectively
act against reductionism in the contemporary life sciences?

Aiden Sisler
Ecological neuroscientific inquest into Jungian collective unconscious
and shamanistic practices

Błażej Kmieciak
Elektrowstrząsy – od lęku do nadziei

Michał Januszkiewicz
Dialogiczność jako demitologizacja Ja solipsystycznego

Włodzimierz Wilowski
Maxa Schelera interpretacja buddyjskiego cierpienia

Michał Sochański
Poznanie matematyczne a poznanie religijne

Michał Górski
Bogoczłowieczeństwo a człowiekobóstwo. Dramat ludzkiej egzystencji u Mikołaja Bierdiajewa

Akademickie wykłady

Zbigniew Drozdowicz
Standardy racjonalności filozoficznej

Recenzje

Małgorzata Bogaczyk-Vormayr
Wolfgang Gratzer, Otto Neumaier (red.), Der Gordische Knoten.
Lösungsszenarien in Wissenschaft und Kunst

 

Noty o autorach

Spisy treści

Spis treści

Contents

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 4 (8)/2014

Artykuły

Wstęp

Marian Wesoły
Mowy epidejktyczne Gorgiasza: Pochwała Heleny i Obrona Palamedesa

Zbigniew Drozdowicz
Les possibilités de la connaissance humaine. La perspective cartésienne

Włodzimierz Wilowski
Chrześcijaństwo a buddyzm Zen. Ewangelizacja czy dialog?

Beata Włodarska
Historyczność ludzkiego istnienia. Myśl Giambattisty Vico

Piotr Rudkouski
The Problem of Explanation in Theology

Maciej Dulewicz
Neuronalne korelaty przeżyć religijnych. Implikacje filozoficzne i ograniczenia badawcze

Stanisław Radoń
Możliwość dotarcia do rzeczywistości duchowej na podstawie neuropsychobiologicznych badań nad uważnością

Recenzje

Rafał Ilnicki
Hermeneutyka Księgi Przemian
[Wilhelm Hellmut, Sens I-cing]

Spisy treści

Spis treści

Contents

Noty o autorach

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 3 (7)/2014

Artykuły

Wstęp

Vida Bajc
From the Mount of Olives to the Church of the Holy Sepulchre: Performing Social Realities on Organized Christian Pilgrimage in Jerusalem

Łukasz Czajka
Po co wspólnotom religijnym marketing?

Adam Wysocki
Problematyka uwarunkowań dialogu międzyreligijnego

Kacper Gis
Spór nuncjusza i wojewody. Polemika czy dialog religijny?

Konrad Kośnik
Religia jako system poznawczy. Eksplanacyjna rola religii Słowian

 

Komunikaty naukowe

Anna Jaroszewska
Przejście od „Wierzę, abym zrozumiał” do wiary szukającej zrozumienia. Monologion i Proslogion Anzelma z Canterbury

Dawid Rogacz
Ramy dialogu chrześcijańsko-buddyjskiego

Natalia Stala
Uniwersalizm jogi klasycznej

 

Sprawozdania

Konrad Kośnik
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Religia a metoda”

 

Spisy treści

Spis treści

Contents

Noty o autorach

 

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 2 (6)/2014

 

Artykuły

Wstęp

Stanisław Obirek
O sekularyzacji dialektycznie. Case study Habermas – Ratzinger

Mieszko Ciesielski
Pomiędzy teizmem i ateizmem. O Bogu, który był

Marek Jedliński
Rosyjskie koncepcje ekskluzywizmu religijno-politycznego i misjonizmu.
Od metropolity Hilariona (XI wiek) po Aleksandra Dugina (XXI wiek)

Mirosław Twardowski
Ateistyczny fundamentalizm Richarda Dawkinsa i jego krytyka

Dorota Brylla
Epistemologia mistyczna i dwie metody poznania Rudolfa Otta

Agata Janiak
A może poprzez lekturę? O doświadczaniu duchowości Józefa Czapskiego

Komunikaty naukowe

Michał Płóciennik
Zen jako miejsce dialogu i spotkania chrześcijaństwa i buddyzmu? Glossa do propozycji Hugo M. Enomiya-Lassalle i Willigisa Jägera

 

Sprawozdania

Damian Kokoć
Sprawozdanie z działalności Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego w roku akademickim 2013/2014

 

Recenzje

Juliusz Iwanicki
Korneliusz Piotr Tiele. Klasyk zachodniego religioznawstwa [K. P. Tiele, Zarys religioznawstwa i inne pisma]

 

Spisy treści

Spis treści

Contents

Noty o autorach

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe

Nr 1 (5)/2014

 

Artykuły

Wstęp

Małgorzata Bogaczyk-Vormayr
Fałsz egzystencji. Człowiek w dziele Franza Kafki

Marcin Trydeński
Karla Jaspersa pytanie o człowieka

Małgorzata Kowalska
Relacja cielesność – rzeczywistość jako rodzaj doświadczenia w filozofii Maurice’a Merlau-Ponty’ego i jego odniesienie do widzenia obrazu malarskiego

Eliza Karczyńska
Odkrywanie siebie w narracji. Koncepcja tożsamości narracyjnej w myśli Paula Ricoeura i Charlesa Taylora

Ewa Nowak
Doskonałość. Z genealogii human enhancement

Filip Bardziński
Czwarta rewolucja. Transformacja pojmowania natury ludzkiej w etyce schyłku XX wieku

 

Akademickie wykłady

Ewa Piotrowska
Filozofie Skandynawów czy filozofia skandynawska? Dyskusje i dylematy

 

Komunikaty naukowe

Krzysztof Keński
„Homosos” – próba rekonstrukcji typu idealnego

 

Recenzje

Elżbieta Wojcieszyk
Od realnego socjalizmu do kapitalizmu. Dyskusja nad koncepcjami Leszka Nowaka [Realny socjalizm – „Solidarność”– Kapitalizm. Wokół myśli politycznej Leszka Nowaka, red. nauk. Krzysztof Brzechczyn]

 

Spisy treści

Spis treści

Contents

Noty o autorach

 


 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 4 (4)/2013

 

Artykuły

Wstęp

Józef Baniak
Globalne deklaracje wiary, praktyk religijnych i niewiary młodzieży polskiej. Studium socjologiczne na przykładzie badań
w Kaliszu i w Poznaniu

Jacek Sieradzan
Pastafarianizm: religia czy parodia religii? Wokół odmowy uznania w Polsce pastafarian za wspólnotę religijną

Juliusz Iwanicki
Od religijności ewangelicznej do religijności obywatelskiej. Antynomie koncepcji religijności w filozofii Jean-Jacques’a Rousseau

Damian Kokoć
Islam pierwotny – nowy ruch religijny?

Paulina Lampkowska
Defixio jako przykład szczególnej postawy Rzymian wobec bogów i bóstw

Łukasz Smorczewski
Krytyka widowisk cyrkowych w świetle pism chrześcijańskich intelektualistów

Mariusz Mazurkiewicz
Sens zła a kara, pokuta i przebaczenie. Z etyki Nowego Testamentu

 

Komunikaty naukowe

Beata Krystkowiak
Tajemnice starości – religijne życie seniorów

Dawid Rogacz
Misja Ramakriszny jako nowy ruch religijny

Monika Gruba
Od Magna Mater po Wicca – duchowość natury w kontekście emancypacji kobiet

 

Sprawozdania

Juliusz Iwanicki
Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowe ruchy religijne w perspektywie interdyscyplinarnej”

 

Spisy treści

Spis treści

Contents

Noty o autorach

 


Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 3 (3)/2013

 

 

Artykuły

Wstęp

Jerzy Bytniewski
Carl Gustav Jung i współczesny kryzys duchowości

Sławomir Sztajer
Duchowość niewiary – wybrane przykłady

Mateusz Karaś
Mistycyzm jako forma duchowości wykraczającej poza religię.Czy można być mistykiem w dzisiejszych czasach?

Artur Jocz
Literatura a religia. O potrzebie religioznawczej refleksji w obrębie literaturoznawstwa

Anna Pliszka
„Nadzwyczajnostki” Mirona Białoszewskiego, czyli o nadzwyczajnych doświadczeniach podmiotu w dziele pisarza

Mateusz Żebrowski
Przemiany celtyckiej bogini Brigit jako przykład ewolucji światopoglądu religijnego

 

Akademickie wykłady

Antonis Liakos
Greek Narratives of Crisis

 

Komunikaty naukowe

Joanna Brodniewicz
Oto Mądra refleksja o duchowości Kościoła

Marcin Głowiński
Duchowość niepełnosprawnych, czyli życie w duchu błogosławieństw

 

Spisy treści

Spis treści

Contents

Noty o autorach

 


Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 2 (2)/2013

 

Artykuły

Wstęp

Józef Baniak
Wielowymiarowość i konteksty kulturowe duchowości religijnej a inne formy duchowości

Arleta Chojniak
Wyjaśnianie funkcjonalne i subiektywno-racjonalne duchowości

Damian Kokoć
Duchowość muzułmańska z punktu widzenia wyznawców islamu

Sławomir Springer
O duchowym kryzysie Kościoła chrześcijańskiego w poglądach myśliciela protestanckiego Jürgena Moltmanna

Remigiusz Szauer
Indywidualizacja doświadczenia religijnego w duchowości ignacjańskiej wobec kondycji człowieka ponowoczesnego 

 

Akademickie wykłady

Zbigniew Drozdowicz
Racjonalność społeczna według współczesnych liberałów

 

Komunikaty naukowe

Ewelina Mania, Joanna Weraksa, Renata Woźniak
Status doświadczenia zdobywanego w ruchu Odnowy w Duchu Świętym

Maciej Dulewicz
Neuroteologiczne wyjaśnienia przeżyć religijnych. Analiza krytyczna

Malwina Krajewska 
Dżinsy, t-shirt i mnisie szaty. O recepcji buddyzmu w Polsce

 

Recenzje

Piotr Cichocki
Jürgena Habermasa próba odpowiedzi na kryzys integracji europejskiej [Jürgen Habermas, The Crisis of the European Union: A Response]

 

Spisy treści

Spis treści

Contents

Noty o autorach

 

 


Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 1 (1)/2013

 

Artykuły

Wstęp

Rafał Ilnicki
Wielowymiarowość tajemnicy w Monadzie hieroglificznej Johna Dee

Karolina Kotkowska
Uwagi na temat Wiedzy tajemnej w Egipcie Juliana Ochorowicza w kontekście analiz procesów (de)sakralizacji

Anna Jaroszewska
Judasz: zdrajca czy uczeń umiłowany? Ewangelia Judasza jako nowe spojrzenie na rolę Judasza w planie zbawienia

Łukasz Czajka
Spustoszona świątynia. Duchowość w literaturze dekadentyzmu

Juliusz Iwanicki
Erozja tajemnicy. Przemiany religijności w późnych wiekach średnich na przykładzie filozofii Williama Ockhama

Damian Kokoć
Rola intelektu czynnego w poznaniu Boga w metafizyce Al-Fārābiego

Arkadiusz Janowski
„Śmierci, śmierć cię czeka”. Hermeneutyka wobec tajemnicy śmierci

Adam Wysocki
Bon jako rdzenna tradycja religijna Tybetu

Akademickie wykłady

Zbigniew Drozdowicz
Racjonalność życia społecznego według oświeceniowych ekonomistów

Komunikaty naukowe

Miłosz Wiśniewski
Świat Howarda Philipsa Lovecrafta w ujęciu religioznawczym

Recenzje

Sławomir Sztajer
Justin L. Barrett, Born Believers: The Science of Children’s Religious Belief

Spisy treści

Spis treści
Contents

Noty o autorach