Kontakt

Humaniora. Czasopismo Internetowe
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań

e-mail: humaniora@amu.edu.pl