Dla autorów

Podstawowe zasady redakcyjne przygotowywania publikacji:

 • tekst powinien zawierać abstrakt w języku polskim i angielskim o objętości nieprzekraczającej 1000 znaków;
 • tekst powinien zawierać słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
 • afiliacja (uczelnia oraz wydział/instytut/zakład; e-mail) oraz numer autora ORCID
 • czcionka: Times New Roman; edytor MS Word; tekst wyjustowany z dzieleniem wyrazów;
 • nazwisko użyte po raz pierwszy: pełne imię i nazwisko;
 • przypisy na dole strony (przygotowywane z użyciem funkcji przypisu dolnego);
 • opis bibliograficzny w przypisie:
  wydawnictwa zwarte: Z. Drozdowicz, Społeczne następstwa racjonalizacji religii, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2011.
  praca zbiorowa: Z. Drozdowicz, Sławomir Sztajer (red.), Religia – Nauka – Kultura, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2011.
  artykuły w pracach zbiorowych: Z. Drozdowicz, Standardy racjonalności ascetycznego protestantyzmu, w: Z. Drozdowicz, Sławomir Sztajer (red.), Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2012.
  artykuły w czasopismach: Z. Drozdowicz, Możliwości ludzkiego poznania. Perspektywa kartezjańska, „Przegląd Filozoficzny” 12/2013.
  materiały internetowe: muszą zawierać datę wejścia na stronę.
 • wyodrębnić te cytaty, które w tekście mają być wyróżnione;
 • zdjęcia w oddzielnych plikach, rozdzielczość 300 dpi (.jpg, .tiff);
 • tabele, rysunki, wykresy, schematy – w wersji czarno-białej (jeśli są przygotowane w Corelu, to proszę o przesłanie oddzielnych plików w Corelu).