Rada naukowa

prof. Zbigniew Drozdowicz (przewodniczący), UAM

prof. Józef Baniak, UAM

prof. Uwe Backes, Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung w Dreźnie

prof. Krzysztof Brzechczyn, UAM

prof. Jerzy Brzeziński, UAM

prof. Grzegorz Dziamski, UAM

prof. UAM dr hab. Artur Jocz

prof. Antoniss Liakos, University of Athens

prof. Chris Lorenz, Free University of Amsterdam

prof. Zbyszko Melosik, UAM

prof. Zenonas Norkus, Uniwersytet Wileński

prof. Ewa Piotrowska, UAM

prof. UAM dr hab. Jacek Sójka

prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański