Redakcja

prof. Zbigniew Drozdowicz (redaktor naczelny), drozd@amu.edu.pl

dr Sławomir Sztajer (sekretarz naukowy), sztajers@amu.edu.pl

dr Remigiusz Ciesielski

dr Juliusz Iwanicki

dr Rafał Koschany

dr Jacek Zydorowicz

Michał Staniszewski (skład i opracowanie redakcyjne), staniszewskimichal@tlen.pl