Redakcja

prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (redaktor naczelny), drozd@amu.edu.pl

prof. UAM dr hab. Sławomir Sztajer (sekretarz naukowy), sztajers@amu.edu.pl

prof. UAM dr hab. dr Remigiusz Ciesielski

prof. UAM dr hab. dr Rafał Koschany

prof. UAM dr hab. dr Jacek Zydorowicz

dr Juliusz Iwanicki

Michał Staniszewski (skład i opracowanie redakcyjne), staniszewskimichal@o2.pl