Bieżący numer

Humaniora Czasopismo Internetowe

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 1 (21)/2018

 

WPROWADZENIE
Memy religijne w kulturze na przykładzie katolicyzmu

 

Artykuły

JULIUSZ IWANICKI
Od hierofanii do memofanii. Przemiany sacrum w kulturze chrześcijańskiej

JULIUSZ IWANICKI
Między historiozoficznymi krytykami a próbami estetyzacji kultury popularnej

JULIUSZ IWANICKI
Memy internetowe w kulturze popularnej. Charakterystyka zjawiska

JULIUSZ IWANICKI
Wybrane memy religijne. Semiologiczne studium przypadków

 

Forum międzynarodowe

ZBIGNIE DROZDOWICZ
Tentative cartésienne de dépasser les limites et les faiblesses de l’imagination

SŁAWOMIR SZTAJER
Structure et dynamique de l’imagination religieuse

 

NOTY O AUTORACH

SPIS TREŚCI

CONTENTS