Bieżący numer

Humaniora Czasopismo Internetowe

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 3 (19)/2017

WPROWADZENIE
ZBIGNIEW DROZDOWICZ
Oblicza Oświecienia

Artykuły

PRZEMYSŁAW SPRYSZAK
O Locke’owskim dowodzie na istnienie Boga

JULIUSZ IWANICKI
Rola filozofii Johna Locke’a w procesach sekularyzacji

BARBARA GRABOWSKA
Współczucie dla zwierząt jako element edukacji oświeceniowej – na przykładzie Johna Locke’a i Mary Wollstonecraft

JOLANTA ŻELAZNA
Idea postępu, pojęcie rozwoju. Kilka uwag i pytań

ZBIGNIEW DROZDOWICZ
Blaski i cienie Deklaracji praw człowieka i obywatela z 1789 roku

JACEK SÓJKA
O co można winić Adama Smitha? Uwagi o oświeceniowych źródłach współczesnej gospodarki

AGNIESZKA SZTAJER
XIX-wieczna filozofia reformy jako część projektu Oświecenia żydowskiego

SYLWIA WACHULAK
Orient w Oświeceniu. Polski kontekst

NOTY O AUTORACH

 


 

 

 

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 2 (18)/2017

WSTĘP

Artykuły

JULIUSZ IWANICKI
Mediatyzacja treści religijnych w kulturze internetowej i popularnej

TOMASZ TATAR
Problem zła i piekła w religijnej filozofii Mikołaja Bierdiajewa

ZBYSZEK DYMARSKI
Gdzie jest zło? Rola religii w lokalizacji zła w ujęciu Leszka Kołakowskiego i Józefa Tischnera

RAFAŁ KATAMAY
Dlaczego Bóg nie czyni zła? Problem zła metafizycznego i fizycznego w perspektywie chrześcijańskiego teizmu

MARIA MIDUCH
Żydowska apokaliptyka apokryficzna jako próba odpowiedzi na zło obecne w świecie

DAMIAN KOKOĆ
„Fundamentalizm religijny – normatywny projekt polityczny?

Sprawozdania

JULIUSZ IWANICKI
Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Religia a zło”
 

NOTY O AUTORACH         

SPIS TREŚCI

CONTENTS