Bieżący numer

Humaniora Czasopismo Internetowe

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 3 (31)/2020

Artykuły

WSTĘP

MONIKA OLIWA-CIESIELSKA
Teoretyczne ujęcia i egzemplifikacje wykluczenia społecznego
        

RYSZARD CICHOCKI
Functions of natural sciences and the functions of social sciences 
            

KRZYSZTOF BONDYRA
Kształcenie zawodowe w rzemiośle osób z niepełnosprawnością
       

PETR FABIÁN
Ochrona dzieci – praktyczne doświadczenia ze wsparciem dla rodzin dysfunkcyjnych w Czechach
        

ZBIGNIEW FORMELLA
Samobójstwo i zachowania ryzykowne młodzieży: analiza zjawisk w świetle założeń bio-psycho-ekologicznych

MARCIN WNUK
Skala zaufania do przełożonego jako narzędzie do mierzenia zaufania do menedżerów        

Forum dyskusyjne

JACEK SIERADZAN
Szaleństwo jako norma. Antynomizm w działaniu żołnierzy, mafii, państw i korporacji        
 

Recenzje

TOMASZ BŁASZCZYK
Wokół posmoleńskich fenomenów medialnych – diagnozy interdyscyplinarne. [Jacek Dziekan, Od rytuału do konfliktu. Mediatyzacja żałoby posmoleńskiej]    

NOTY O AUTORACH