Bieżący numer

Humaniora Czasopismo Internetowe

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 4 (32)/2020

 

Artykuły

WSTĘP

MARIA LOMPE, CEZARY WICHER
Materiality of visuality. About relationships and transformations of visuality and politics

MARIANNA MICHAŁOWSKA
New materialism in art

JACEK ZYDOROWICZ
Iconosphere of Contemporary Terrorism

DOMINIKA DEPCIK
Nieczytelność i nieprzezroczystość. Dwa wymiary wizualności tekstu

JAN P. HUDZIK
Nowa filozofia mediów w Niemczech

Forum dyskusyjne

STANISŁAW OBIREK
Rosja i Polska. Historia miłosnej wrogości

Recenzje

MAREK BŁASZCZYK
Filozofia i życie [Bohdan Dziemidok, Filozofia i sztuka życia]

 

NOTY O AUTORACH