Bieżący numer

Humaniora. Czasopismo InternetoweHumaniora Czasopismo Internetowe
Nr 1 (17)/2017

 

WSTĘP
Migracja jako problem kulturoznawczy
       

Artykuły

DOROTA GORZELANY
Malarstwo greckie na emigracji: Malarz Iksjona
       

SERGIUSZ LEOŃCZYK
Polskie osady włościańskie na Syberii na przełomie XIX-XX wieku.
Historia. Sytuacja obecna
      

JAREMA DROZDOWICZ
Antropologia edukacji w obliczu nowych wyzwań migracyjnych
       

LESŁAW KRZYŻAK
Tożsamość emigrantów polskich na przykładzie tworzenia kanonicznej struktury polskiej parafii personalnej w Budapeszcie
       

ALEKSANDRA WEJT-KNYŻEWSKA
Skutki emigracji zarobkowej Polaków do Niemiec w latach 2004-2014
       

AGATA KAŁABUNOWSKA
Stanowisko niemieckiej skrajnej prawicy wobec kryzysu migracyjnego
       

NATALIA KRAŚNIEWSKA
Integracja społeczna a tożsamość narodowa dzieci migrantów polskiego pochodzenia mieszkających w Berlinie   
    

ZOFIA ANETA PIOTROWSKA-KRETKIEWICZ
Społeczno-kulturowe efekty migracji mieszkańców indiańskich społeczności rolniczych z meksykańskiego regionu la Huasteca hidalguense
       

MARZENA TROJANOWSKA
Myśl Feliksa Konecznego a kryzys migracyjny
       

WITOLD REPETOWICZ
Naród i terytorium Kurdów – wymiar egzystencjalny migracji        

Recenzje i omówienia

WIESŁAW MAŁECKI
O nowych Niemcach, czyli migracje jako krytyka kultury [Herfried Münkler, Marina Münkler, Die neuen Deutschen. Ein Land vor seiner Zukunft]
       

ADAM DOHNAL
Bombaj, Doha, Poznań – w cieniu kryzysu migracyjnego     
  

ADAM DOHNAL
Wielki smog w mieście Czyngis-Chana. Fotorelacja z mongolskiej zimy    
   

NOTY O AUTORACH