Bieżący numer

Humaniora Czasopismo Internetowe

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 3 (35)/2021

 

Artykuły

WSTĘP

ANNA WALCZAK
Ciało i cielesność – ku doświadcze(a)niu egzystencjalnemu

WITOLD P. GLINKOWSKI
Cielesność w obrębie dramatu ludzkiego istnienia

BEATA PRZYMUSZAŁA
Krzątanina Brach-Czainy – myślenie ciałem. Między metaforą a wiedzą

MAŁGORZATA KRAKOWIAK
Józef Czapski: ciało – osoba – twarz

TOMASZ GRUSZCZYK
Ciało, gest, literatura

ALEKSANDRA IRENA KAROŃ
Ciało, które liczy. Teoria matematyki ucieleśnionej

Recenzje

JÓZEF  BANIAK
Księdza Profesora Janusza Mariańskiego wkład w rozwój metod i technik badań w socjologii religii i socjologii moralności [Janusz Mariański, Socjologia religii i socjologia moralności – kwestionariusze ankiet i wywiadów]

 

NOTY O AUTORACH