Bieżący numer

Humaniora Czasopismo Internetowe

Humaniora. Czasopismo Internetowe
Nr 4 (20)/2017

WSTĘP

Artykuły

 

JÓZEF BANIAK
Obowiązkowa bezżenność i abstynencja seksualna księży rzymskokatolickich w wyobrażeniach i ocenach kobiet żyjących z księdzem we wspólnym związku

KAZIMIERZ KONRAD
Podstawy dialogu międzyreligijnego w ujęciu analityków

WŁODZIMIERZ WILOWSKI
Kilka uwag na temat źródeł ahinsy, jej przejawów, przeciwieństw i związanych z nią dylematów współczesności

RYSZARD CICHOCKI
Proces oddzielenia badań stosowanych od badań podstawowych i jego konsekwencje dla nauk społecznych

MAGDALENA JAWORSKA-WOŁOSZYN
Psellosa epistoła do patriarchy Michała Kerulariosa
 

Sprawozdania

JULIUSZ IWANICKI
Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Religia a kultura popularna”

NOTY O AUTORACH

SPIS TREŚCI

CONTENTS